Kapel

1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
9
De pelgrimstocht naar Santiago de Compostella aan het eind van de negentiger jaren heeft ten gevolge van bezichtigingen van vele romaanse en gotische gebouwen in Frankrijk en Spanje, een  zeer inspirerende invloed uitgeoefend.(Le Pèlerin – Reise in die Vergangenheit. Auf dem Weg nach Santiago de Compostella)

De meditatieve rust, de hoorbare stilte, het zachte licht van de zonnestralen in de kathedralen van Vézelay, Fontenay, Conques, Moissac, leidde telkens weer tot bezinning, bewondering, zwijgen, luisteren. De klanken van het orgel, de muziek van de dwarsfluit vermengden zich harmonieus met eeuwen oude muren.

Een nog niet benutte ruimte, gelegen aan de oostzijde van het huis, leek  vanwege de groote en vorm heel geschikt om als toekomstige muziekkamer te dienen. Echter, het dak was veel te laag, bestond bovendien uit asbest en moest dus volledig afgebroken en millieuvriendelijk, volgens de regels der wetgeving verwijderd worden.

De wederopbouw van het muurwerk nam weliswaar  geen gotische afmetingen aan, maar met de akoestische eisen in het achterhoofd, torenden de muren spoedig boven het woonhuis uit.

Hetgeen wat nog ontbrak was een voor de regio typische vlakke klokkentoren. Een oude bel, door toeval via een klokkehandelaar in ons bezit geraakt, zou hierdoor weer een nieuwe vaste bestemming vinden.

Zodoende kwam uiteindelijk  de bel weer terug in het land van herkomst: Montferrand – waar ze in 1872 door haar  burgers voor hun kerk werd gegoten.

De kunstenaar Eric Charlier maakte het ontwerp voor de glas-in-loodramen in romaanse stijl. Het gekleurde venster toont central een afbeelding van de H.Jacobus, omlijst door de silhouetten van de kathedraal van Aken en van Santiago de Compostella, bovendien een groep pelgrims, kinderen die naar hun patroonheilige wijzen,  druiven als symbool van de wijnboeren en de haan op de galg van het zogenaamde “hühnerwonder”.

Na 8 jaren renoveer werkzaamheden was het hele gebouw klaar, de akoestiek, die zich volledig in de kleine concert ruimte kon ontplooien, bleek uniek te zijn.

Met het  luiden van de  klokken vond in 2014 de officiële opening plaats.