Huis

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
17
18
15
15
20
19
21
21
22

Op weg naar Santiago de Compostella hebben zich veel reizigers, die in de afgelopen eeuwen over de via Tolosana  (Toulouse route, die in Arles begint), of de via Podiensis (beginpunt  Le Puy) zijn getrokken, lovend geuit over de prachtige landschappen, de talrijke kultuurmonumenten en de gastvrijheid van de bewoners in het gebied van de Pyreneeën.

Vakantie in de Pyreneeën, regelmatige bezoeken aan vrienden en de eigen ervaringen van een voettocht van Aken naar Santiago de Compostella aan het einde van het afgelopen millennium, hebben in 2005 tot de aankoop van een eenvoudige huis in de zuidfranse Haute Garonne, in een klein dorpje genaamd Saint Pé Delbosc geleid.

Het huis met de toepasselijk genaamde Le Pèlerin, stond  lange tijd leeg en verkeerde in een desolate toestand nadat de vorige bezitter, een bejaarde alleenwonende man, in een verpleeghuis was overgebracht. De enige bewoners van het gebouw waren talloze termieten en hout kever, die hun vernietigende werk uitvoerden. De houtkonstruktie van het dakwerk was gedeeltelijk ingestort en gaf zodoende de regen vrij spel op de massieve muren, voornamelijk bestaande uit grote in de zon gedroogde leemblokken (briques de terre crue) welke op sommige plaatsen volledig weggespoeld waren. Een kraan buiten bij de voordeur symboliseerde de sanitaire voorzieningen, een stopkontakt in het halletje  werd in beslag genomen door een broedende roodstaartfamilie. De toilet vond plaats onder de blote hemel.

De daken en muren van en schaapskooi en een schuur, die vele jaren niet meer benut waren, waren eveneens kapot en gedeeltelijk ingezakt.

Thomas Haendly, onze goede vriend en gepensioneerd architect, nam het tekenen van de de restauratie plannen volgens onze ideeën voor zijn rekening. In het voorjaar van 2006, nadat de benodigde formaliteiten vervuld  waren, de officiele bouwvergunning in de brievenbus lag, kon worden gestart met de restauratie. Naast eigen ambachtelijke activiteiten en met de hulp van vrienden beschikten we over goede en betrouwbare  handwerklieden uit de direkte omgeving: metselaars, dakdekkers en grond werknemers. Tegelijkertijd met de eigenlijke bouwaktiviteit  werd er een kleine rioolwaterzuiveringsinstallatie aangelegd, de zogenaamde “fosse septique” , een absolute vereiste voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Al het regenwater van de daken beland in een vrij grote vijver.

In het jaar 2014, na voltooiing van de restauratie konden  ten slotte de deuren voor familie en vrienden worden geopend.